Runo Lagomarsino - Sea Grammar

Fakta taler ikke for sig selv

Skånes konstförening i samarbejde med Museet för Glömska arrangerer en udstilling i Malmø om det politisk komplicerede emne “flygtningekrisen” med titlen Facts don’t speak for themselves – migration and European borders.

Udstillingen har deltagende kunstnere fra adskillige lande. Den åbner den 26. august 2016 – fernisering mellem kl. 18 og 21 – og fortsætter indtil den 25. september.

Udstillingen er en del af projektet Is This the Time for Art? og behandler krisens natur:

This project focuses on the current migratory landscape and the consequences of the border- and surveillance politics of Europe. Art about migration and refugees confronts us with the problem of how to represent the politically unrepresented and how to exhibit an ongoing and man-made catastrophe. The so-called refugee crisis appear to have created a crisis of images and facts. What should be in focus: the refugees, the victims, the camps, the smugglers or the systems and countries that maintain and aggravate the crisis?

Eller på dansk:

Dette projekt fokuserer på det nuværende migreringslandskab og konsekvenserne af Europas grænse- og overvågningspolitikker. Kunst om migration og flygtninge konfronterer os med problemet med, hvordan man repræsenterer de politisk urepræsenterede, og hvordan man udstiller en igangværende og menneskeskabt katastrofe. Den såkaldte flygtningekrise har tydeligvis skabt en billed- og faktakrise. Hvad bør være i fokus: flygtningene, ofrene, lejrene, smuglerne eller de systemer og lande, der fastholder og forværrer krisen?

Læs mere om udstillingen på Skånes Konstförenings website på engelsk og svensk.

Skriv et svar