Runo Lagomarsino - Sea Grammar

Fakta talar inte för sig själv

Skånes konstförening i samarbete med Museet for Glömska anordnar en utställning i Malmö på ett politiskt komplicerat ämne, “flyktingkrisen”, med titeln Fakta talar inte för sig själv – Migration och Europas gränspolitik. Utställningen visar verk av konstnärer från flera länder. Den öppnar 26 august 2016 – vernissage mellan kl. 18 och 21 – och kommer att fortsätta […]

Eiffel Tower

Introduktion

Välkommen till den nya bloggen om allting visuellt du kan göra med din kamera, dina pennor eller penslar, din dator, eller vilket verktyg du föredrar! Som din värd, ser jag fram emot att hjälpa dig med vad du behöver – i den utsträckning mina färdigheter tillåter mig. Webbplatsen drivs av mig på uppdrag av The No Crisis Company, […]