Runo Lagomarsino - Sea Grammar

Fakta talar inte för sig själv

Skånes konstförening i samarbete med Museet for Glömska anordnar en utställning i Malmö på ett politiskt komplicerat ämne, “flyktingkrisen”, med titeln Fakta talar inte för sig själv – Migration och Europas gränspolitik.

Utställningen visar verk av konstnärer från flera länder. Den öppnar 26 august 2016 – vernissage mellan kl. 18 och 21 – och kommer att fortsätta fram till den 25 september.

Den är en del av projektet Is This the Time for Art? och behandlar naturen av krisen:

Projektets titel är en kommentar till frågan om det är tid för konst. Vi vet att folk bombarderas, vi vet att USA och EU har ett stort ansvar för det sönderfall som pågår i Mellanöstern, vi vet att människor drunknar i sina försök att fly undan bomberna på grund av EU:s gränspolitik och avskaffade asylsystem.

Men fakta talar inte för sig själv. Fakta handlar inte av sig själv. Någon måste tala för den, någon måste ge den en form, berätta berättelsen, om hur Europa blivit ett annat ord för gränsbevakning, murar, rädsla, förvar, läger och drunknade människor. Och något måste ske.

Läs mer om utställningen på Skånes konstförenings webbplats.

Kommentera